Repairs

ENAll possible repair work on all types of stringed instruments can be carried out. From a simple setup over a refret to a complete restoration.

See detailed price list and guide (dutch) for a selection of services offered.
Please feel free to contact me for more information on specific requirements. Asking for a price offer does not entail any obligations.


NLAlle mogelijke herstellingen aan eender welk tokkelinstrument kunnen worden uitgevoerd. Zowel akoestische als elektrische instrumenten. Van een eenvoudige setup over herfretting tot volledige restauratie.

Zie de gedetailleerde prijslijst voor een selectie van uitgevoerde herstellingswerken. Bel of mail voor een afspraak, dan maak ik vrijblijvend een prijsofferte.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved.